Matematyka | Fizyka | Informatyka

Wychowanie fizyczne  © 2003-2014 created by Paweł 

  rozkład materiału     

klasa1 klasa2  klasa3

Podstawa programowa
 

Sekcja siatkówki

Taktyka  Zestaw Ćwiczeń 1 Zestaw ćwiczeń 2

Trening skocznościowy  Ćwiczenia 2|Test z siatki |
 

DOKUMENTY PROGRAM

TESTY - EUROFIT COOPERA ZACHURY
Postawy Prosomatyczne | Działalność sportowa | Sekrety Mózgu |
 |Lubiane lekcje na WF-ie |Rozgrzewka siatka| Rozgrzewka ogólnorozwojowa |