|Matematyka| Fizyka| Informatyka| W-F |

Matematyka © 2003 created by Paweł  

Sprawdzian z liczb wymiernych klasa 1 -- Gr1   Gr2
Sprawdzian - Pole figur płaskich -Gr1 Gr2

 

Kartkówki:

Związek między kątem środkowym, a kątem wpisanym GR1, Gr2

Symetrie - Doskonały program do ćwiczeń

 

Ciekawe zadania - 1