INFORMATYKA 

Szkoła Podstawowa  4-6

 | Ciekawostki |

 

KLASA  IV

Komputery i programy

Lekcja 1  Przepisy BHP, regulamin pracowni,   kryterium oceniania.
Lekcja2   Budowa zestawu komputerowego, urządzenia wejściowe, wyjściowe.
Lekcja 3  Pamięć komputera - jednostki informacji.
Lekcja4   Co to jest program komputerowy, system operacyjny.
Lekcja 5  Co to jest plik. Zapisywanie plików do pamięci komputera.
Lekcja 6   Opis Klawiatury  QWERTY

Nauka  programowania Program Baltie

Baltie1 Uruchamianie programu, tryby programu
Baltie2 Budowanie scen
Baltie3 Sceny zapisywanie, odtwarzanie
Baltie4 Poruszanie się w programie -piszemy pierwszy program

PAINT

Ćwiczenie 1 -Rysujemy flagi państw
Ćwiczenie 2 - Podpisywanie ilustracji tekstem
ćwiczenie 3 - Wazony z Kwiatami -efekt obróć,przerzuć
Ćwiczenie 4- Rysujemy alejkę drzew -efekt obróć, przerzuć

Program  Multimedialny

Praca z dokumentem komputerowym

Lekcja1 Paint program graficzny - Opis przybornika
Lekcja2
Tworzymy i zapisujemy rysunek w pliku
Lekcja3 Korzystamy narzędzi do malowania - Postacie z bajek
Lekcja4 Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa
Lekcja5 Korzystamy z narzędzia Tekst, otwieramy i zapisujemy pliki
Lekcja6 Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce
Lekcja7 Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku.
Lekcja
8
Korzystamy z narzędzi Linia i Ołówek oraz z kolorów.           

 

Internet

Ćwiczenie 1- Bezpieczeństwo w internecie

Lekcja 1 Zagrożenie w Internecie
Lekcja 2 Poznajemy Internet
Lekcja 3 Bezpieczeństwo w sieci

 KLASA  V
Lekcja 1   Przepisy BHP, regulamin pracowni,   kryterium oceniania.

Nauka  programowania Program Baltie

Baltie1 Zastosowanie powtórzeń -pętla powtórzeń   
   Lekcja - budujemy szachownicę
  ćwiczenie1
-ogród    ćwiczenie2 -baszty   ćwiczenie3 - budujemy zamek
Baltie2 Tworzenie scen i wgrywanie do programu
Baltie3 Współrzędne punktów w programie Baltie
Baltie4 Literał wprowadzanie zmiennych do programu
Baltie5 Programowanie z wykorzystanie współrzędnych /Wyliczanka/


Praca z dokumentem komputerowym
Lekcja 1  Wielokąt, prosta, krzywa - kopiowanie fragmentów obrazu 
Lekcja2   Paint - Efekt Przerzuć / obróć
Lekcja3  
Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go

Scratch - programowanie

Lekcja 1  Scratch  - pierwsze kroki (ruch, obrót, scena, powiedz)
Lekcja 2  Rysujemy kwadrat, prostokąt
Lekcja 3 Skrypt budujący trójkąty i dziesięciokąty
Lekcja 4  Wstęp do gry labirynt (sterowanie duszkiem)
Lekcja 5

 

 

Ćwiczenie 1 - Porządkowanie tekstu
Ćwiczenie 2 - Zaznaczanie i łączenie punktów
Ćwiczenie 2 - Paint - Kopiowanie i wklejanie
Ćwiczenie 3Paint Efekt obróć / przerzuć
Ćwiczenie 4 Wstawianie tekstu do ilustracji
Ćwiczenie 5 - Zmiana rozmiaru zdjęcia
Ćwiczenie 6 - Ćwiczenia utrwalające I / Paint /
Ćwiczenie 7 - Ćwiczenia utrwalające II / Paint /

KLASA VI


Lekcja 1.   Tabulatory, rodzaje tabulatorów
Lekcja 3a  Pasek narzędzi  - Tabele i krawędzie
lekcja 3b    Pasek narzędzi - Rysowanie
Lekcja 4
MAKROPOLECENIA - Tworzenie przycisków w Wordzie
Lekcja 5  - Indeks górny i dolny w tekście -podniesienie, obniżenie położenia tekstu
Lekcja 6 - Wstawianie nagłówków i stopek, zmienianie tła lub znaku wodnego
Lekcja 7  - Nagłówek i stopka - wykorzystanie przy tworzeniu firmowego pisma

Ćwiczenie 1 Ustawienie Strony
Ćwiczenie 1a Paski narzędzi
Ćwiczenie  1b Tabulatory, wcięcia / praca 2 godzinna/
Ćwiczenie 1c Pole tekstowe, WordART
 Ćwiczenie 1c_1 Pola tekstowe
Ćwiczenie 1d  Znak wodny , obramowanie
Ćwiczenie 2
Word - pasek narzędzi rysowanie
Ćwiczenie 3 - Word Tworzenie tabel
Ćwiczenie 4 Makropolecenia - Tworzenie własnego MAKRA 
Ćwiczenie 5 Położenie tekstu w Wordzie
Ćwiczenie 6 - Nagłówek i stopka

Poczta elektroniczna- e-mail        Zapisywanie w chmurze -onedriveGrafika - program GIMP
Lekcja1   Interfejs programu GIMP
Lekcja Praca z warstwami

Lekcja 3  Zmiana koloru oczu - praca z warstwami
Lekcja 4  Retusz zdjęć, zaznaczanie i kopiowanie fragmentów zdjęcia
Lekcja 5  Usuwanie tła z ilustracji część 1
Lekcja 6  Inteligentne nożyce
Lekcja 7  Klonowanie

 

Rozkład materiału do realizacji zajęć komputerowych
w szkole podstawowej.

NOWA ERA -  LUBIĘ TO- Michał Kęska  MEN 847/1/2017