INFORMATYKA 

Szkoła Podstawowa

  | Gimnazjum   |

 | Ciekawostki |

Przedmiotowy system oceniania w szkole podstawowej

KLASA  IV

Komputery i programy

Lekcja 1  Przepisy BHP, regulamin pracowni,   kryterium oceniania.
Lekcja2   Budowa zestawu komputerowego, urządzenia wejściowe, wyjściowe.
Lekcja 3  Pamięć komputera - jednostki informacji.
Lekcja4   Co to jest program komputerowy, system operacyjny.
Lekcja 5  Co to jest plik. Zapisywanie plików do pamięci komputera.
Lekcja 6   Opis Klawiatury  QWERTY

Nauka  programowania Program Baltie

Baltie1 Uruchamianie programu, tryby programu
Baltie2 Budowanie scen
Baltie3 Sceny zapisywanie, odtwarzanie
Baltie4 Poruszanie się w programie -piszemy pierwszy program

 

 

Program  Multimedialny

Praca z dokumentem komputerowym

Lekcja1 Paint program graficzny - Opis przybornika
Lekcja2
Tworzymy i zapisujemy rysunek w pliku
Lekcja3 Korzystamy narzędzi do malowania - Postacie z bajek
Lekcja4 Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa
Lekcja5 Korzystamy z narzędzia Tekst, otwieramy i zapisujemy pliki
Lekcja6 Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce
Lekcja7 Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku.
Lekcja
8
Korzystamy z narzędzi Linia i Ołówek oraz z kolorów.           

Internet

Lekcja 1 Zagrożenie w Internecie
Lekcja 2 Poznajemy Internet
Lekcja 3 Bezpieczeństwo w sieci

 KLASA  V
Lekcja 1   Przepisy BHP, regulamin pracowni,   kryterium oceniania.

Nauka  programowania Program Baltie

Baltie1 Zastosowanie powtórzeń -pętla powtórzeń   
   Lekcja - budujemy szachownicę
  ćwiczenie1
   ćwiczenie2    ćwiczenie3 - budujemy zamek
Baltie2 Tworzenie scen i wgrywanie do programu
Baltie3 Współrzędne punktów w programie Baltie
Baltie4 Literał wprowadzanie zmiennych do programu
Baltie5 Programowanie z wykorzystanie współrzędnych /Wyliczanka/


Praca z dokumentem komputerowym
Lekcja 1  Wielokąt, prosta, krzywa - kopiowanie fragmentów obrazu 
Lekcja2   Paint - Efekt Przerzuć / obróć
Lekcja3  
Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go

Ćwiczenie 1 - Porządkowanie tekstu
Ćwiczenie 2 - Zaznaczanie i łączenie punktów
Ćwiczenie 2 - Paint - Kopiowanie i wklejanie
Ćwiczenie 3Paint Efekt obróć / przerzuć
Ćwiczenie 4 Wstawianie tekstu do ilustracji
Ćwiczenie 5 - Zmiana rozmiaru zdjęcia
Ćwiczenie 6 - Ćwiczenia utrwalające I / Paint /
Ćwiczenie 7 - Ćwiczenia utrwalające II / Paint /

KLASA VI

Ćwiczenie 1 Ustawienie Strony
Ćwiczenie 1a Paski narzędzi
Ćwiczenie  1b Tabulatory, wcięcia / praca 2 godzinna/
Ćwiczenie 1c Pole tekstowe, WordART
 Ćwiczenie 1c_1 Pola tekstowe
Ćwiczenie 1d  Znak wodny , obramowanie
Ćwiczenie 2
Word - pasek narzędzi rysowanie
Ćwiczenie 3 - Word Tworzenie tabel
Ćwiczenie 4 Makropolecenia - Tworzenie własnego MAKRA 
Ćwiczenie 5 Położenie tekstu w Wordzie
Ćwiczenie 6 - Nagłówek i stopka


Lekcja 1.   Tabulatory, rodzaje tabulatorów
Lekcja 3a  Pasek narzędzi  - Tabele i krawędzie
lekcja 3b    Pasek narzędzi - Rysowanie
Lekcja 4
MAKROPOLECENIA - Tworzenie przycisków w Wordzie
Lekcja 5  - Indeks górny i dolny w tekście -podniesienie, obniżenie położenia tekstu
Lekcja 6 - Wstawianie nagłówków i stopek, zmienianie tła lub znaku wodnego
Lekcja 7  - Nagłówek i stopka - wykorzystanie przy tworzeniu firmowego pisma

Rozkład materiału do realizacji zajęć komputerowych
w szkole podstawowej

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, dokonano przydziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne. W drugim etapie edukacyjnym, w trzyletnim okresie nauczania, zajęcia komputerowe należy realizować w wymiarze co najmniej 95 godzin.

Proponuję rozkład materiału na drugi rok nauczania (np. do klasy V), w którym zajęcia komputerowe można zrealizować w wymiarze 33 godzin.

Klasa V (33 godz.)

 

Animacje komputerowe i programowanie (13 godz.)

1.     Program Baltie – przypomnienie nawigacji                                

2.     Baltie- wstawianie własnego tła wykonanego w programie graficznym.

3.     Piszemy prosty program w programie Baltie                                        

4.     Powtarzamy polecenia, pętla powtórzeń                                  

5.     Wstawianie bloków programowych z komentarzem - Baltie                   

6.     Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pętli powtórzeń – programujemy w Baltiem

7.     Zapisujemy polecenia w postaci procedur                               

8.     Powtórzenia tej samej czynności w miejscu o danych współrzędnych ekranowych 

9.     Rozwiązywanie zadań konkursowych  - programowanie                        

10.  Zadanie z wykorzystaniem współrzędnych punku - literał                      

11.  Programowanie – rozwiązywanie zadań z konkursu informatycznego                

12.  Tworzymy proste animacje komputerowe

13.  Wgrywanie scen w program Baltie

Praca z dokumentem komputerowym  (9 godz.)

1.     Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa                                            

2.     Odbicia lustrzane i obroty obrazu                                                                    

3.     Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go                                          

4.     Rysujemy w powiększeniu i z wykorzystaniem siatki                 

5.     Dbamy o szczegóły rysunku i drukujemy rysunki                                             

6.     Tworzymy i modyfikujemy rysunki w edytorze grafiki                           

7.     Nośniki pamięci masowej i zasoby komputera                                     

8.     Operacje na plikach i folderach                                                           

9.     Sprawdzian                                                                                        

Teksty komputerowe – część 2. (7 godz.)

1.     Wstawianie obrazów do tekstu                                                            

2.     Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów pole tekstowe                        

3.     Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów – kopiowanie obrazu, pól tekstowych             

4.     Obramowanie, cieniowanie tekstu oraz zastosowanie WordArtu

5.     Wstawiamy do tekstu Kształty i grupujemy obiekty                              

6.     Wstawiamy do tekstu tabelę                                                    

7.     Sprawdzian

Projekty grupowe (4 godz.)

1.     Stosujemy Autokształty (Kształty) do przygotowania komiksu              

2.     Tworzymy scenariusz szkolnego przedstawienia                                               

3.     Wycinane litery i inne zadania projektowe                                             

Tworzymy komiksy – zadania projektowe