Program Baltie

1.     Uruchomienie programu:

Mój komputer – dyskC – Program files – SGPsystems- baltie3 –blatie

2.     Tryby pracy:

·        Tryb budowanie

·        Tryb czarowanie

·        Tryb programowanie

v Nowicjusz

v Zaawansowany

Wprowadzenie:

Terminy używane przy pracy z myszą

Gdy w tekście powiemy, że mamy na coś wskazać myszą, trzeba będzie przesunąć wskaźnik myszy (powinien mieć wygląd strzałki) tak. żeby wskazywał na żądane miejsce na ekranie.

Określenie kliknąć myszą oznacza, że mamy na obiekt wskazać myszą po czym nacisnąć i zwolnić lewy przycisk myszy.

Jeśli powiemy, żeby coś chwycić, trzeba na ten obiekt wskazać myszą, nacisnąć lewy przycisk myszy i trzymać go.

Jeżeli mamy coś przesunąć, chwytamy obiekt myszą, przesuwamy wskaźnik myszy z chwyconym przedmiotem na nowe miejsce i tam upuszczamy obiekt puszczając lewy przycisk myszy.

Gdy powiemy, żeby gdzieś kliknąć dwukrotnie, oznacza to, że należy na to miejsce wskazać i dwa razy szybko kliknąć. Między tymi kliknięciami nie wolno przesunąć myszy, bo w tym przypadku komputer potraktuje kliknięcia jako dwa pojedyncze. Tak samo nie wolno między kliknięciami robić za długich przerw. Maksymalny czas między kliknięciami można ustawić w Windows w Panelu Sterowania.

Gdy powiemy, że trzeba nacisnąć jakiś przycisk na ekranie należy kliknąć myszą na tym przycisku. Niektóre przyciski me reagują na zbyt szybkie kliknięcie. Jeśli tak stanie się wystarczy przytrzymać przycisk myszy trochę dłużej.

Jeśli będziemy musieli coś kliknąć lub coś chwycić prawym przyciskiem, zrobimy to samo, co przed chwilą, tylko zamiast lewego przycisku myszy użyjemy prawego.

Nazwy obiektów na ekranie

Po uruchomieniu Baltiego otworzy się okno aplikacji. Jest to część ekranu, którą Baltie rezerwuje dla siebie i rejestruje nasze działania na tym obszarze.

Okno aplikacji ma kilka części. Omówimy teraz ich nazwy.

 Pasek przy górnej krawędzi okna (na rysunku jest w nim napisane nowa scena - Baltie) to nagłówek okna.

Pasek pod nim z napisami Program | Edycja | Tryby | Możliwości | Pomoc (dalej będziemy używać tych nazw bez podkreślenia liter) to menu główne. Każdy napis oznacza polecenie rozwijające jeden wykaz dostępnych poleceń, czyli właśnie menu. Kliknięciem na ten napis rozwiniemy menu i możemy z niego wybrać kolejnym kliknięciem polecenie.

Pasek pod menu głównym to panel narzędzi. Naciśnięciem wybranego przycisku uruchomimy wybrane narzędzie.

Duży czarny prostokąt pod panelem narzędzi to obszar roboczy. Na nim będziemy tworzyć nasze prace.

Szary pasek na dolnej krawędzi okna aplikacji to pasek stanu. Tu Baltie wyświetla dodatkowe informacje a przede wszystkim prostą podpowiedz do tego, co w danej chwili robimy.