klasa 7-8

| Kryteria Ocen |

KLASA 7


Komunikacja z Komputerem - System Operacyjny

Lekcja 1  Prawa autorskie   Lekcja2   Historia Informatyki   Lekcja3  DOS - Dyskowy System Operacyjny   Lekcja4   DOS Powtórzenie
Lekcja 5
  Jednostki Informacji   Lekcja 6   Systemy liczbowe / Dwójkowy/  Lekcja 7  Dwójkowy Szesnastkowy
 

ćwiczenia  zaliczeniowe: ćwiczenie 1 - Praca na katalogach i podkatalogach / struktura drzewa - tree/

QUIZ - DOS  
Test  DOS - / ćwiczenia /
Test DOS Grupa I
Test DOS grupa II
Test DOS grupa III

 

Wiersz Poleceń - piszemy proste programy ( pliki typu *.bat)

- programy  obliczające dane wielkości na podstawie wzorów matematyczno-fizycznych,

-tworzymy menu startowe,

-program Kalkulator,

-program zabezpieczający foldery hasłem .


Algorytmika

Lekcja 1 Wprowadzenie - co to jest algorytm?  Lekcja 2 Schemat blokowy   Lekcja 3 Scratch - rysujemy wielokąty (1 tydzień 17.03.2020)  lekcja 4 Scratch  Obliczamy pole i objętość prostopadłościanu  Lekcja 5  Scratch - Kratownica

Lekcja a Wprowadzenie do grafiki żółwia program ELI 2.0  
Lekcja b  Piszemy pierwszy program - schodek, kilka schodków Lekcja 5 Pętla powtórzeń  Lekcja 6 Procedura -  Kwadrat 
Lekcja c  Budujemy mur  Lekcja d - Nietypowa Flaga

 ćwiczenie1:  futurystyczny kwiat     ćwiczenie 2        ćwiczenie3     ćwiczenie4


Internet jak to działa


 Lekcja1   Zagrożenia w sieci
 Lekcja2  Kryptologia w informatyce


Klasa 8  Arkusz kalkulacyjny - EXCEL 

Lekcja 1 - operatory matematyczne ćwiczenie1 -Działania matematyczne
Lekcja2 -sumowanie, średnia, max, min ćwiczenie2 - magiczny kwadrat
Lekcja3 - Format komórek ćwiczenie3   Formatowanie komórek
Lekcja4     Format komórek Data czas ćwiczenie4   Data i czas
Lekcja5  Sumowanie warunkowe ćwiczenie5   Suma warunkowa
Lekcja6  Formuła Logiczna JEŻELI  
Lekcja7  Formuły logiczne ćwiczenie6   Wykonanie testu wyboru z wykorzystaniem formuł logicznych
Lekcja8  Kreator wykresów typy wykresów ćwiczenie7   Wykresy - przedstawianie danych na wykresie
Lekcja8a  Wykresy - układ równań ćwiczenie8   Rozwiązywanie układu równań- metoda graficzna
Lekcja 9  Adresowanie względne i bezwzględne ćwiczenie9  Adresowanie - tabliczka mnożenia
Lekcja 10 Tworzenie Makropoleceń ćwiczenie10  Makropolecenia
Lekcja 11 KREDYT Obliczanie Ćwiczenie 11   Formuły finansowe

ćwiczenia powtórzeniowe - zadania domowe

ćwiczenie1   ćwiczenie2    ćwiczenie3     ćwiczenie4    ćwiczenie5    ćwiczenie 6
ćwiczenie7   ćwiczenie8    ćwiczenie9    ćwiczenie10    ćwiczenie11   ćwiczenie12           
SPRAWDZIAN

 

 

 


Język HTML

 

Lekcja 1 .Rozpoczęcie i zakończenie dokumentu HTML  Znaczniki HEAD i BODY
Lekcja 2  Tytuł‚ strony i kolor tła strony
Lekcja 3  Wstawianie poziomych linii
Lekcja 4  Wszystko o czcionce, napisy pływające, parametry napisów pływających typu marquee
Lekcja 5  Ilustracje wklejone.   Wstawianie grafiki na stronę
Lekcja 6 Otoczenie ilustracji tekstem
Lekcja Odsyłacze do innych dokumentów
Lekcja 8  Miniatury obrazu odsyłacze do oryginału
Lekcja 9  Odwołania wewnętrzne ,wewnątrz  dokumentu
Lekcja 10  Korzystanie z mapy obrazka (jeden rysunek - wiele  odnośników
Lekcja 11 Umieszczanie tabel w dokumentach HTML
Lekcja 12 Najprostszy sposoby w  tworzenia formularzy
Lekcja 13 Dokumenty złożone - ramki
Lekcja 14 Listy: uporządkowana (numerowane), nieuporządkowane (punktowane), definicji oraz zagnieżdżone
 
 
 

 
Ćwiczenia Html

Ćwiczenie 1 - Kolor i rozmiar czcionki      
Ćwiczenie 2 - Napisy typu marquee
Ćwiczenie 3 -Wstawianie obiektów graficznych na stronie
Ćwiczenie4 Otoczenie ilustracji tekstem
Ćwiczenie 5   Wstawianie odsyłaczy - samochody
Ćwiczenie 6 - Jedna Ilustracja wiele hiperłącz
Ćwiczenie 6a  Jedna ilustracja kilka hiperłącz
Ćwiczenie 7 - Odwołania wewnątrz dokumentu
Ćwiczenie 8 -
Listy
uporządkowane, nieuporządkowane, definicji oraz zagnieżdżone
Ćwiczenie 9 - Formularze,
  Ćwiczenie 10 Ramki

 
 

Internet -  bezpieczeństwo danych
 
 
Lekcja1  Bezpieczeństwo danych w Internecie - programy
Lekcja2  Bezpieczeństwo danych w Internecie Kryptologia - szyfrowanie danych w sieci
Lekcja3  Sieci komputerowe Numer IP
Lekcja4  Czy jesteśmy anonimowi w Internecie - IP , DOMENA?
 

GRAFIKA KOMPUTEROWA
 
Lekcja1  Program komputerowy - zagadnienia prawne
Lekcja2   Dokument komputerowy w edytorze grafiki tworzenie i zapisywanie
Lekcja3  Dokument komputerowy w edytorze grafiki - rysunki w programie GIMP
Lekcja4 Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym - warstwy obrazu
Lekcja5 Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym umieszczanie napisu na obrazie
Lekcja6 Operacje na obrazie i jego fragmentach
Lekcja7 Operacje na obrazie i jego fragmentach - animacje w programie GIMP
Lekcja8 Porządkowanie i ochrona dokumentów
lekcja9 Sprawdzian praktyczny  
 

Bazy danych

 

Lekcja1 Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

Lekcja2 Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych - zadania

Lekcja3 Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie - kwerendy

Lekcja4  Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie - raporty

Lekcja5 Tworzenie bazy danych - tworzenie tabeli

Lekcja6 Tworzenie bazy danych - tworzenie formularza i wprowadzanie danych

Lekcja7 Tworzenie bazy danych - przygotowanie kwerend i raportów

Lekcja8 Sprawdzian

 

 

Jak komunikować się z komputerem (14godz)

1.   Lekcja organizacyjna. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerami

2.      Historia Informatyki

3.      Tworzenie własnej prezentacji -  Historia Informatyki

4.      Budowa zestawu komputerowego

5.      Jednostki informacji, jak liczy komputer, zapis binarny ASCII, zapis dwójkowy

6.      Działania w układzie dwójkowy

7.      Zapis szesnastkowy – heksagonalny

8.      Co to jest system operacyjny, rodzaje systemów

9.      System operacyjny tekstowy DOS

10.  System operacyjny DOS praca na katalogach

11.  System operacyjny DOS, podstawowe komendy

12.  System operacyjny DOS -  sprawdzian  tworzenie struktury drzewa

13.  Zagrożenia w sieci, programy niepożądane

14.  Program komputerowy – zasady pracy i zagadnienia prawne

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (11godz)

1.      Komórka, adres, formuła                                                                               

2.      Komórka, adres, formuła – zadania                                                               

3.      Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego
– funkcje SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.LICZB                             

4.      Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego
– modyfikowanie tabeli i formatowanie komórek                                       

5.      Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje                                                            

6.      Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym.                                                     

7.      Przedstawianie danych w postaci wykresu                                                    

8.      Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów
tekstowych                                                                                                     .

9.   Projekt grupowy                                                                                             

10.  Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – algorytmika i matematyka              

11. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – fizyka, geografia, modelowanie i symulacja

 

Algorytmika i programowanie (10godz)

1.      Sposoby przedstawiania algorytmów – lista kroków, schemat blokowy       

2.      Sposoby przedstawiania algorytmów – program komputerowy                    

3.      Techniki algorytmiczne – sytuacje warunkowe                                             

4.      Techniki algorytmiczne – iteracja                                                                   

5.      Programowanie w języku Logo, Baltie – powtarzanie poleceń                     

6.      Programowanie w języku Logo lub Baltie – zmienne i obliczenia                 

7.      Programowanie w języku Logo lub Baltie – sytuacje warunkowe                

8.      Programowanie w języku Logo lub Baltie – zadania                                     

9.      Wybrane algorytmy – programowanie

10.  Wybrane algorytmy – porządkowanie zbioru elementów