II rok

Język HTML

 

Lekcja 1 .Rozpoczęcie i zakończenie dokumentu HTML  Znaczniki HEAD i BODY
Lekcja 2  Tytuł‚ strony i kolor tła strony
Lekcja 3  Wstawianie poziomych linii
Lekcja 4  Wszystko o czcionce, napisy pływające, parametry napisów pływających typu marquee
Lekcja 5  Ilustracje wklejone.   Wstawianie grafiki na stronÄ™
Lekcja 6  Odsyłacze do innych dokumentów
Lekcja 7  Miniatury obrazu odsyłacze do orginału
Lekcja 8  Odwołania wewnętrzne ,wewnątrz  dokumentu
Lekcja 9  Korzystanie z mapy obrazka (jeden rysunek - wiele  odnoĹ›nikĂłw)
Lekcja 10 Umieszczanie tabel w dokumentach HTML
Lekcja 11 Najprostszy sposoby w  tworzenia formularzy
Lekcja 12 Dokumenty złożone - ramki
Lekcja 13 Listy: uporządkowana (numerowane), nieuporzÄ…dkowane (punktowane), definicji oraz zagnieĹĽdĹĽone
 
 
 

 
Ćwiczenia Html

Ćwiczenie 1 - Kolor i rozmiar czcionki      
Ćwiczenie 1b - Napisy typu marquee
Ćwiczenie 2 -Wstawianie obiektów graficznych na stronie
Ćwiczenie3 Otoczenie ilustracji tekstem
Ćwiczenie4  Wstawianie odsyłaczy - klasy 
Ćwiczenie 4a Wstawianie odsyłaczy - samochody
Cwiczenie 4b - Ćwiczenie linki
Ćwiczenie 5 - Jedna Ilustracja wiele hiperłącz
5a  Jedna ilustracja kilka hiperłącz
Ćwiczenie 6- Odwołania wewnątrz dokumentu
Ćwiczenie 7 -
Listy
uporządkowane, nieuporządkowane, definicji oraz zagnieżdżone
Ćwiczenie 8 - Formularze,
  Ćwiczenie 8 Ramki

 
 

Internet -  bezpieczeĹ„stwo danych
 
 
Lekcja1  Bezpieczeństwo danych w Internecie - programy niepoĹĽÄ…dane
Lekcja2  Bezpieczeństwo danych w Internecie Kryptologia - szyfrowanie danych w sieci
Lekcja3  Sieci komputerowe Numer IP
Lekcja4  Czy jesteśmy anonimowi w Internecie - IP , DOMENA?
 

KOMPUTER PROGRAM  I GRAFIKA KOMPUTEROWA
 
Lekcja1  Program komputerowy - zagadnienia prawne
Lekcja2   Dokument komputerowy w edytorze grafiki tworzenie i zapisywanie
Lekcja3  Dokument komputerowy w edytorze grafiki - rysunki w programie GIMP
Lekcja4 Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym - warstwy obrazu
Lekcja5 Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym umieszczanie napisu na obrazie
Lekcja6 Operacje na obrazie i jego fragmentach
Lekcja7 Operacje na obrazie i jego fragmentach - animacje w programie GIMP
Lekcja8 PorzÄ…dkowanie i ochrona dokumentĂłw
lekcja9 Sprawdzian praktyczny  
 

Bazy danych

 

Lekcja1 Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

Lekcja2 Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych - zadania

Lekcja3 Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie - kwerendy

Lekcja4  Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie - raporty

Lekcja5 Tworzenie bazy danych - tworzenie tabeli

Lekcja6 Tworzenie bazy danych - tworzenie formularza i wprowadzanie danych

Lekcja7 Tworzenie bazy danych - przygotowanie kwerend i raportĂłw

Lekcja8 Sprawdzian

 


 

Lekcje html nadobowiązkowe dla chętnych
 
Wykorzystanie preformatowanego tekstu
UĹĽywanie bloku cytatĂłw
Ustalenie rozmiaru czcionki dla całego dokumentu
Zmiana rozmiaru czcionki wybranego fragmentu tekstu  
Względna zmiana wielkości tekstu
Zmiana koloru tekstu
Zmiana koloru poszczegĂłlnych fragmentĂłw tekstu
Tekst zastępujący grafikę
Pozycjonowanie ilustracji względem tekstu
Otaczanie rysunku tekstem
Umieszczanie tekstu między ilustracjami
 Przerwanie otaczania ilustracji tekstem
Zwiększanie odstępu tekstu od ilustracji
Ilustracja jako tło dokumentu HTML
Zastosowanie ikon jako odsyĹ‚aczy do innych dokumentĂłw
Połączenie do poczty elektronicznej
Zamieszczanie dĹşwięku i wideo w dokumencie HTML
Wbudowanie dĹşwiÄ™ku i klipĂłw wideo w dokumencie    HTML
 
RozkĹ‚ad -  rok 2nauki  - 33 godz  -pobierz

INTERNET Język HTML[15 godz.]

 1. Wprowadzenie do Internetu        
 2.  Wprowadzenie do jÄ™zyka HTML - struktura dokumentu     
 3.  Wszystko o czcionce, napisy pĹ‚ywajÄ…ce, parametry napisĂłw pĹ‚ywajÄ…cych typu marquee    
 4.  Wstawianie poziomych linii  
 5.   Ilustracje wklejone.   Wstawianie grafiki na stronÄ™    
 6.  OdsyĹ‚acze do innych dokumentĂłw
 7.  Miniatury obrazu odsyĹ‚ajÄ…ce do oryginaĹ‚u
 8.   OdwoĹ‚ania wewnÄ…trz dokumentu  
 9. Korzystanie z mapy obrazka (jeden rysunek - wiele  odnoĹ›nikĂłw)     
 10.  Umieszczanie tabel w dokumentach HTML 
 11.   Najprostszy sposĂłb tworzenia formularzy      
 12.  Dokumenty zĹ‚oĹĽone - ramki     
 13. Programy niepoĹĽÄ…dane w sieci
 14. Szyfrowanie danych w sieci

KOMPUTER I GRAFIKA KOMPUTEROWA [10 godz.]

                                                                                                          .

1.     Program komputerowy - instalowanie i uruchamianie

2.     Program komputerowy - zasady pracy i zagadnienia prawne

3.     Dokument komputerowy w edytorze grafiki - tworzenie i zapisywanie

4.     Dokument komputerowy w edytorze grafiki - rysunki w programie GIMP

5.     Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym - warstwy obrazu

6.     Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym - umieszczanie napisu na obrazie

7.     Operacje na obrazie i jego fragmentach

8.     Operacje na obrazie i jego fragmentach - animacje w programie GIMP

9.     PorzÄ…dkowanie i ochrona dokumentĂłw

10.   Sprawdzian praktyczny                                                                                               

 

                                                                                                             

BAZY DANYCH [8 godz.]

1.     Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

2.     Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych - zadania

3.     Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie - kwerendy

4.     Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie - raporty

5.     Tworzenie bazy danych - tworzenie tabeli

6.     Tworzenie bazy danych - tworzenie formularza i wprowadzanie danych

7.     Tworzenie bazy danych - przygotowanie kwerend i raportĂłw

8.     Sprawdzian